Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи Файлове: 16

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2015 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2014/2015 г. (от 01.10.2014 г. до 30.09.2015 г., включително).

Файла:
Заповед за разпределение на масивите за ползване в землището на село Добродан (1)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 13-05-2015 12:14:09 Размер 1.13 MB Изтегляне 1021

Заповед за разпределение на масивите за ползване в землището на село Добродан (2)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 13-05-2015 12:14:09 Размер 3.07 MB Изтегляне 1033

Заповед за разпределение на масивите за ползване в землището на село Гумощник

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 13-05-2015 12:14:09 Размер 294.21 KB Изтегляне 989

Заповед за разпределение на масивите за ползване в землището на село Ломец

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 13-05-2015 12:14:09 Размер 508.77 KB Изтегляне 1003

Заповед за разпределение на масивите за ползване в землището на село Калейца

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 08-05-2015 16:19:10 Размер 769.43 KB Изтегляне 1044

Заповед за разпределение на масивите за ползване в землището на село Голяма Желязна (1)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 08-05-2015 16:19:10 Размер 1.46 MB Изтегляне 980

Заповед за разпределение на масивите за ползване в землището на село Голяма Желязна (2)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 08-05-2015 16:19:10 Размер 938.35 KB Изтегляне 1024

Заповед за разпределение на масивите за ползване в землището на село Борима

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 08-05-2015 16:19:10 Размер 727.83 KB Изтегляне 977

Заповед за разпределение на масивите за ползване в землището на село Старо село (1)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 08-05-2015 16:19:10 Размер 1.22 MB Изтегляне 1061

Заповед за разпределение на масивите за ползване в землището на село Старо село (2)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 08-05-2015 16:19:10 Размер 2.19 MB Изтегляне 1128

Заповед № РД-12-192 / 30.09.2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 30.09.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Калейца, община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2014/2015 г. (от 01.10.2014 г. до 30.09.2015 г., включително).

Дата 09-10-2014 14:56:36 Размер 7.86 MB Изтегляне 1261

Заповед № РД-12-191 / 30.09.2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 30.09.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Ломец, община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2014/2015 г. (от 01.10.2014 г. до 30.09.2015 г., включително).

Дата 09-10-2014 14:55:51 Размер 4.43 MB Изтегляне 1175

Заповед № РД-12-190 / 30.09.2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 30.09.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Дебнево, община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2014/2015 г. (от 01.10.2014 г. до 30.09.2015 г., включително).

Дата 09-10-2014 14:54:23 Размер 4.66 MB Изтегляне 1168

Заповед № РД-12-189 / 30.09.2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 30.09.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Врабево, община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2014/2015 г. (от 01.10.2014 г. до 30.09.2015 г., включително).

Дата 09-10-2014 14:53:15 Размер 5.14 MB Изтегляне 1171

Заповед № РД-12-188 / 30.09.2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 30.09.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Дълбок дол, община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2014/2015 г. (от 01.10.2014 г. до 30.09.2015 г., включително).

Дата 09-10-2014 14:51:04 Размер 6.3 MB Изтегляне 1103

Заповед № РД-12-187 / 30.09.2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 30.09.2014 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Дълбок дол, община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2014/2015 г. (от 01.10.2014 г. до 30.09.2015 г., включително).

Дата 09-10-2014 14:49:48 Размер 10.11 MB Изтегляне 1210