Начало ИПГВР-Троян-2014-2020

Навигация

www.troyan.bg

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян за периода 2014-2020 година Е-мейл
Сряда, 21 Януари 2015 14:08

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян за периода 2014-2020 г.
(Големина на ZIP файла с документацията: 87 MB)

Актуализиран към дата 19.05.2015 г.

 

 

 

Годишен доклад за 2015 г. за наблюдение на изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г
(Големина на RAR файла с документацията: 520 KB)

Актуализиран към дата 28.04.2015 г.