Навигация

www.troyan.bg

Коронавирус Covid-19

Телефони за въпроси и отговори към РЗИ гр. Ловеч относно Коронавирус COVID-19

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч,

телефон за контакт в работни дни 068/69-94-36 д-р С. Иванова; 068/69-94-28 д-р Д. Дочева.

http://www.rzi-lovech.bg/

Информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.


https://www.mh.government.bg


Причина да бъде открита информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването са зачестилите запитвания на граждани и организации относно новия коронавирус: симптоми, диагностика, превенция, работа със стоки, пристигащи от засегнатите региони, пътувания от и за държави, в които има регистрирани случаи на COVID-19.

Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.

Телефонна линия на Община Троян 070014721 за подаване на сигнали от и за лица в затруднено социално и материално положение.

 На вниманието на микро-, малките и средните предприятия, чиято дейност е засегната от въведените в страната временни противоепидемични мерки Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 22 Декември 2020 13:15

На вниманието на микро-, малките и средните предприятия, чиято дейност е засегната от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповеди №РД-01-626/27.10.2020г., №РД-01-655/13.11.2020г., №РД-01-677/25.11.2020г. и №РД-01-718/18.12.2020г.


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) уведомява, че на засегнатите от временни противоепидемични мерки бизнеси ще бъде осигурен оборотен капитал след кандидатстване с проект и одобряването му, съгласно обявената от Министерство на икономиката и Национална агенция за приходите схема „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Схемата е обявена в изпълнение на процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”.

Бюджетът на схемата е 156 млн. лева, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 132 600 000 лв., а националното съфинансиране – 23 400 000 лв. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, който извършва единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята дейност, съгласно горепосочените заповеди за временни противоепидемични мерки.

Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение и приложенията към тях са налични на следният интернет сайт: https://nra.bg/page?id=799

Подаването на заявлението по схемата се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи. Формулярът  за кандидатстване по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ е  достъпен за всички юридически лица, с достъп за подаване на данни и документи към НАП с КЕП. Достъпът до процедурата ще се осъществява през портала за Електронни услуги на НАП (https://inetdec.nra.bg/), след избор на електронната услуга „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Допълнително, в случай на законови промени, водещи до облекчени Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение и приложенията към тях, същите ще бъдат променени след влизане в сила на изменените актове.

 
Към 4.12.2020 г. в дарителската сметка за борба с коронавируса постъпиха нови дарения в размер на 3000 лв. Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 09 Декември 2020 14:34

Към 4.12.2020 г. в дарителската сметка за борба с коронавируса постъпиха нови дарения в размер на 3000 лв.


Към 4 декември 2020 г. в дарителската сметка за превенция на заболяването коронавирус на територията на община Троян и в подкрепа на лечението и наблюдението на пациенти с COVID-19 в троянските лечебни заведения, обявена от Община Троян и Временния оперативен щаб, постъпиха нови 3000 лв. Както и другите дарения, тези ще бъдат изразходвани след решение на Щаба. Дарител отправи и директно дарение към МБАЛ гр. Троян.

Община Троян и Временният оперативен щаб изказват благодарности към дарителите Дако Даков и Витекс-Троян АД, както и към доброволците, които се включиха в работата на троянските лечебни заведения и подпомогнаха медицинския персонал – медицинските специалисти от детските и учебните заведения Катя Пеевска-Маринова, Илияна Христова, Дамян Дамянов, Радослава Михова и Цеца Иванова.

 
Допълнителна информация от РЗИ по задавани въпроси, относно прилагане на т.11 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, касаещи работата на обектите за хранене и развлечения. Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 26 Ноември 2020 13:33

Допълнителна информация от РЗИ по задавани въпроси, относно прилагане на т.11 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, касаещи работата на обектите за хранене и развлечения.

 

Във връзка с множество въпроси, задавани от собственици и работещи в търговски обекти, публикуваме информация от Областен управител.

РЗИ – Ловеч, в писмо до Областен управител, дава допълнителна информация по задавани въпроси, относно прилагане на т.11 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, касаещи работата на обектите за хранене и развлечения. В него се пояснява, че се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, където подробно са изброени по типове обекти – самостоятелни и прилежащи към места за настаняване. Разрешена е доставка по домовете или вземане на храна за дома и офиса. Мярката е насочена към недопускане струпването на хора в тези обекти. Има обекти в тази група, в които няма зала за клиенти, както и такива със зали с места за обслужване на място. В обекти от вида заведения за бързо обслужване без зала за клиенти и с ограничен асортимент (бюфет, павилион за дюнер, кебапчийница, баничарница и др. от този вид), при които е осигурена предпазна бариера-стъклена, PVC, пластмасова през гише, на практика клиентът може да си закупи храна за дома, като не се допуска консумация на място и струпване на хора. Собствениците или управителите на обектите за хранене и развлечения от целия спектър на чл.124 от Закона за туризма, при подготовката и осигуряването на храна за доставка по домовете или при вземане от самия обект от клиента за дома/офиса, трябва да създадат условия за:

- Недопускане струпване на хора на прилежащите към обекта площи, като чрез подходящи табели се указва спазването на дистанция от 2,0 м между лицата;

- Предлаганата храна да е предварително опакована или да се опакова пред клиента;

- Да не се допуска кръстосано замърсяване на храна и пари (следва приготвянето и опаковането на храната и боравенето с парични средства да е от различни лица в обекта);

- Задължително използване на предпазно работно облекло, маски и ръкавици от работниците в обекта;

- Да се учести дезинфекционният режим в обекта;

- Стриктен контрол от страна на бизнес-оператора на тези обекти за спазване въведените процедури за почистване и дезинфекция на повърхности и оборудване, поддържане на лична хигиена и здравословно състояние на персонала.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (писмо-РЗИ-разяснения.pdf)ИзтеглиСтановище по зададени въпроси относно прилагане на т.11 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването189 Kb
 
Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 26 Ноември 2020 08:29

Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

с която се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

 

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-01-677-25-11-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването619 Kb
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министерство на здравеопазването Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 26 Ноември 2020 07:23

Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министерство на здравеопазването

 

 

Със Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министерство на здравеопазването се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България,считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021г., с които може да се запознаете в приложения файл.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-01-675-25-11-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министерство на здравеопазването818 Kb
 
Временният оперативен щаб заседава за обсъждане на нововъведените мерки и вземане на мерки на местно ниво Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 25 Ноември 2020 18:02

Временният оперативен щаб заседава

за обсъждане на нововъведените мерки и вземане на мерки на местно ниво

 

След проведения извънреден брифинг на НОЩ и Министерство на здравеопазването, заседава и Временният оперативен щаб в Троян. Заседанието бе свикано от кметът Михайлова.

Ситуацията към днешна дата показва, че в Белодробната болница към 14:00 ч. на днешния ден заетите легла са 54, от които с потвърден или очакващ резултат за COVID-19 са 52. Към момента няма недостиг на леглова база. По отношение на персонала болничното заведение изпитва затруднения, поради намаленият състав.

Към 15 ч. в МБАЛ гр. Троян има едно свободно легло от обособените за болни от COVID-19 и двете легла за интензивно лечение са заети. На проведеното заседание стана ясно, че интензивните легла в Троян (две на брой, определени от Министерство на здравеопазването) са крайно недостатъчни за областта. Кметът Михайлова предстои да проведе разговор с Председателя на областния щаб и Областен управител на Ловеч и да постави въпроса има ли яснота кога ще заработят шестте легла за интензивно лечение в болницата в гр. Ловеч, които към момента не работят.

Лечебните заведения се нуждаят от подкрепа на персонала, за което Временният оперативен щаб и Община Троян ще призоват медицинските специалисти, които няма да работят в детските и учебни заведения до 21.12. да влязат в подкрепа на медиците. Ще се търсят още хора с немедицинско образование като доброволци – санитари и за дезинфекция на помещения.

След дебати и претегляне на рисковете, Временният оперативен щаб взе решение, че Детска млечна кухня затваря от понеделник, 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

 
Кметът Михайлова спешно внася предложение в Общинския съвет за освобождаване от плащане на месечен наем за месец декември на всички наематели, чиято дейност е преустановена с акт на държавната власт. Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 25 Ноември 2020 11:46

Кметът Михайлова спешно внася предложение в Общинския съвет за освобождаване от плащане на месечен наем за месец декември на всички наематели, чиято дейност е преустановена с акт на държавната власт. Временният оперативен щаб заседава днес по мерките, обявени от правителството

След проведения на 25.11.2020 г. извънреден брифинг на НОЩ и Министъра на здравеопазването, станаха ясни решенията на Министерски съвет и Щаба и новите противоепидемични мерки, които ще влязат в сила от 27.11.2020 г. вечерта. Кметът Михайлова спешно внася в Общинския съвет, който ще заседава на 26.11., предложение за освобождаване от плащане на месечен наем за месец декември на всички наематели, чиято дейност е преустановена с акт на държавната власт. Предложението задължава и ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет и управителите на едноличните търговски дружества с общинско участие. Това предложение очевидно ще се отрази върху приходите на общинския бюджет, но очакванията на кмета са то да допринесе за запазване на работните места на затворените обекти.

Кметът свиква в 16 часа Временния оперативен щаб, който ще разгледа теми свързани с отражението на приетите от Правителството мерки на местно ниво и състоянието и проблемите на болничните заведения и филиала на „Спешна помощ“.

Както вече е известно от брифинга на НОЩ, считано от 27.11.2020 г.:

- Преустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции;

- Преустановяват се посещенията в детски градини и ясли, детски центрове и др.;

- Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, тиймбилдинги и др. в присъствена форма;

- Преустановява се провеждането на всички културно-развлекателни мероприятия, с изкл. на театрите при 30% от капацитета, маски и дистанция;

- Не се допуска провеждането на частни тържества с повече от 15 души;

- Преустановяват се всички колективни спортни мероприятия и тренировъчна дейност, с изкл. на международните спортни мероприятия, които са започнали към тази дата, но без публика;

- Преустановяват се посещенията във фитнес центровете;

- Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения – допускат се само доставки до дома/офиса;

- Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина;

- Преустановяват се посещенията в търговските центрове тип МОЛ, с изкл. на хранителни магазини, аптеки, дрогерии, оптики, зоомагазини, офиси на банки, застрахователи и телекомуникационни оператори. Кварталните магазини продължават да работят;

- Преустановяват се груповите пътувания и посещения на туристически обекти;

- Парковете и религиозните обекти остават отворени;

- Не се въвежда вечерен час.

 

Всички детайли по отношение на новоприетите решения ще станат ясни при излизане на заповедта на Министерство на здравеопазването, която Община Троян отново ще качи и на своята интернет страница.

 
Чрез дарителската сметка за борба с COVID-19 бяха закупени три кислородни концентратора за Белодробната болница Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 25 Ноември 2020 08:48

Чрез дарителската сметка за борба с COVID-19 бяха закупени три кислородни концентратора за Белодробната болница


Чрез част от набраните средства по дарителската сметка, обявена от Временния оперативен щаб и Община Троян, бяха закупени три броя кислороден концентратор за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД.

Кислородните концентратори ще гарантират алтернативно снабдяване с кислород на болни с дихателна недостатъчност.

 
Временният оперативен щаб в Троян заседава – основна тема легловата база в троянските лечебни заведения Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 18 Ноември 2020 07:54

Временният оперативен щаб в Троян заседава – основна тема легловата база в троянските лечебни заведения

Временният оперативен щаб за борба с коронавируса в Троян проведе своето поредно заседание. На дневен ред бяха поставени няколко основни теми, касаещи разпространението на вируса в общината – представяне на информация за натовареността на болничните заведения и заетостта на леглата в тях; информация за натовареността на Филиала за спешна медицинска помощ; информация за средствата по дарителската сметка; проблеми, предложения и други.

В хода на заседанието стана ясно, че към настоящия момент от 69 легла в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД са заети 64 (с доказани и съмнителни случаи, които чакат резултати от тестове). В стационара работят 7 лекари, които обслужват пациентите. В МБАЛ гр. Троян са определени 25 легла за средно тежки случаи и две интензивни, капацитетът на болничното заведение към момент е запълнен. Хоспитализираните се обслужват от четирима лекари и четири медицински сестри.

На своето заседание Временният оперативен щаб се обедини около решението да излезе с препоръка към РЗИ гр. Ловеч, която да засили контакта с общопрактикуващите лекари по отношение на ролята на извънболничната помощ. Напомняме на жителите на общината, че при поява на първи симптоми, характерни за коронавирусна инфекция, трябва да се обърнете към своя личен лекар по телефона. Лекарят след запознаване със състоянието, ще препоръча лечение, ако е нужно образно или друго изследване или консултация с друг специалист. Това ще даде възможност в лечебните заведения да се даде коридор за прием на крайно нуждаещите се от грижи в болница.

Считано от 16.11.2020 г., със своя Заповед РД-01-204/13.11.2020 г. РЗИ гр. Ловеч определя: часови диапазон за посещение при личен лекар (ОПЛ) на лица с респираторни заболявания и съмнение за COVID-19 от 08.00 до 10.00 ч. за работещите преди обед ОПЛ и от 13.00 до 14.30 ч. за работещите след обед ОПЛ.

Напомняме, че набирането на средства за дарителската кампания в подкрепа с борбата с COVID-19 продължава. Към момента по сметката има налични 12 057.69 лв.

 

В прикачения файл може да се запознаете с пълния текст на Заповед РД-01-204/13.11.2020 г. РЗИ гр. Ловеч.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (RD-01-204.pdf)ИзтеглиЗаповед РД-01-204 от 13.11.2020 г. на РЗИ Ловеч297 Kb
 
Кметът Михайлова внася предложение до Общински съвет-Троян в подкрепа на бизнеса Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Ноември 2020 10:54

Кметът Михайлова внася предложение до Общински съвет-Троян в подкрепа на бизнеса

На предстоящото заседание на Общински съвет-Троян, Кметът Михайлова ще внесе предложение относно Актуализиране на Тарифата за определянето на цените на някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти за 2021 г.

Ръководството на администрацията, водено от желанието да подкрепи малкия и среден бизнес в общината в условията на продължаващата пандемия от COVID-19, и преценявайки бюджетните си възможности, счита за целесъобразно през 2021 година:

-        да не бъдат актуализирани началните базисни цени на 1 кв.м. за отдаване под наем на общински имоти и месечните наемни цени на всички наематели на общината и едноличните търговски дружества с общинско участие, по действащите към момента договори;

-        мерките да бъдат приложени и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет и едноличните търговски дружества с общинско участие.

Кметът ще отправи предложение през 2021 година, цените, определени в Раздел І „Цени за управление на имоти – общинска собственост” на Тарифата за определянето на цените на някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти, да не се актуализират с изменение на ръста на минималната работна заплата. Също така през 2021 година месечните наемни цени на отдадените под наем имоти – общинска собственост и годишните арендни вноски на отдадените под аренда земи от общинския поземлен фонд, да не се актуализират с изменение на ръста на минималната работна заплата. Предложението ще включва още и текст, който да задължава ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет да не актуализират месечни наемни цени през 2021 година по действащите към момента договори, както и управителите на едноличните търговски дружества с общинско участие да не актуализират месечни наемни цени през 2021 година по действащите към момента договори.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

страница 1 от 13