Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

В помощ на бизнеса - поредна среща на троянския кмет Печат Е-мейл
Петък, 25 Октомври 2013 09:08

Среща, инициирана от кмета Донка Михайлова, се проведе на 23 октомври в Община Троян с ръководителя на икономическия отдел на посолството на Германия у нас Томас Пфане и с управителя на Германо-Българската индустриално-търговска камара Митко Василев. На срещата присъстваха Ангел Балев – председател на ОбС и Христо Йовчевски – председател на Консултативния съвет по икономика в Община Троян.

“Имаме много сериозен интерес към контакти с Германия в две посоки: да подкрепим нашите местни фирми с разширяване на пазарите и да подкрепим всяко едно намерение за инвестиции на територията на общината”. Тези думи на г-жа Михайлова отправени към гостите, определят и повода за тази среща. Стана въпрос за стимулиращата политика на общинското ръководство към троянския бизнес: че Троян е една от малкото общини, която при създаването на ново производство не събира такси за промяна на предназначението на земеделската земя за производсдтвени нужди; че създаденото в Административния център “Гише на бизнеса” подпомага хората, решили да инвестират тук от подаването на заявлението за извършване на определена услуга до нейното изпълнение.

“Посоките, в които ние като община търсим развитие, каза кметът Михайлова, освен традиционните тук производства, са в сферата на планинското животновъдство, туризма, занаятите и ни се иска да надхвърлим рамките на страната “.

Митко Василев направи конкретно предложение – за предстоящия “Икономически ден”, който ще се проведе през месец ноември в Щутгард, и на който са поканени да присъстват представители на смесени камари от цял свят, Община Троян да подготви и изпрати информация за троянски фирми /координати, вид производство и т.н./. Той пое ангажимент да предостави тези данни на Индустриално-търговската камара в Щутгард, като бъде акцентирано на факта, че Троян има партньорски отношения с германския град Елванген. “Така ще свети една червена лампичка да ни напомня за Троян”, бяха думите на г-н Василев.

Г-н Томас Пфане подчерта, че Германия е най-големият клиент на България, а от друга страна България има добър пазар за германските автомобили и тя може да бъде едно чудесно място, където да се произвеждат възли, детайли за автомобилната промишленост. Към това спадат и IT- продукти, за които са нужни много добри специалисти.

Г-н Пфане засегна един въпрос, който в Германия е много добре решен и касае връзката между науката и практиката и който според него, би било добре да намери развитие и в България. Става въпрос за т.нар. дуална професионална система на образование, при която едновременно се ходи на училище и се работи в реална среда професията, която учениците изучават. Такава е методиката на обучение в Германия и този модел допринася за рязко падане на младежката безработица /от всички европейски страни, в Германия тя е най-ниска/. Целта е кадрите, които излизат от образователната система веднага да се ползват в практиката, т.е. това, което се предлага от образованието да отговаря на това, което се търси на пазара. За съжаление, в България между науката и практиката има доста голямо разстояние.

В тази връзка Донка Михайлова заяви, че заедно с Консултативния съвет по икономика, в Троян ще бъде приета програма за професионално обучение на територията на общината, в рамките на съществуващия закон. Тръгва се в посока да бъде намерен реален механизъм за стажуване на ученици от средния курс в троянски фирми. Според нея е нужно обединяване на усилията на държавни институции, училища и фирми, да се промени механизмът на обучение и завършващите ученици да придобиват не само теоретични знания, но и практически умения и по този начин по-лесно да намират работа след дипломирането си.

 

Маргарита Генкова
Връзки с обществеността