Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Договорът за строителство и строителен надзор на проекта “Воден цикъл – втори етап” на град Троян, е подписан Печат Е-мейл
Петък, 25 Октомври 2013 12:16

На 22 октомври, в кабинета на кмета на Община Троян, бе подписан договор  между общината и фирмите, които ще извършват строителството и строителния надзор на най-големия проект, който Община Троян е управлявала: “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” - №  DIR-51011116-32-87,  който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Околна среда 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

Присъстваха  изпълнителите,  Звеното за изпълнение на проекта и журналисти.

Кметът Михайлова представи фирмите, които участват:  ДЗЗД “Траянус” – един консорциум от 4 фирми: “ЮНГ Проект” ООД, гр.София с управители Николай Пенев и Христофор Найденов; “Ивкомплект”ЕООД, гр.София с у-л Иван Попов; “Гелак”ООД, гр.София,  с у-л Георги Гелов и “Осъм Инженеринг”АД, гр.Ловеч с у-л  Нено Папазов. Стойността на договора е 25 074 528,73 лв. Михайлова припомни, че първата и четвъртата фирми са познати в града с това, че заедно изпълниха един от проектите, които троянци безспорно оценяват като успешен  - изграждането на подпорната стена на левия бряг на р.Бели Осъм. Становището на управляващия орган на програмата е, че това е един от трите  най-добри проекти, изпълнявани по ОП “Регионално развитие” за  миналата година.

Строителният надзор ще се изпълнява от Обединение “ПК 2000 – Аква” ДЗЗД, с партньори: “Пътконсулт 2000” ЕООД, гр.София, с управител Свобода Николова и “Акваинс” ЕООД, гр. София, с у-л Димитър Аличков. Стойността на договора е 424 800,00 лв.

Авторският надзор по време на  доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на град Троян, ще се извършва от “Сиат”ЕООД, гр.София с у-л Трайчо Николов / за канализационната мрежа/ и от”Водоканалпроект – чисти води”ООД, гр.София, с у-л Евгени Марков / за водопроводната мрежа/.

Г-жа Михайлова подчерта, че едно от големите предизвикателства на проекта е, че той трябва да бъде изпълнен за много кратък срок – до 30 октомври 2014г.,  което налага изключително натоварена работа от страна на изпълнителя и затова предварителната уговорка е, че работата започва още на 4 ноември, като ще се работи и през зимния период.  Тя изтъкна, че проектът засяга изключително широк кръг от граждани и определено ще  възниква неудобство  когато се копаят 20 км. канали и близо 7 км. водопровод.

“Ще се опитаме в максимална степен да сме съпричастни, ангажирани и чувствителни към затрудненията на гражданите и да им създаваме колкото се може по-малко неудобства, но е неизбежно”,  бе обещанието на кмета и  изрази надежда, че жителите на Троян ще проявят разбиране, защото на практика, с този проект, ще се подобри в значителна степен водопроводната и канализационна инфраструктура на града за дълъг период от време. В допълнение на казаното, г-жа Вера Добрева – Съботинова - ръководител на проекта, поясни, че от предвидената да се реконструира и новоизгради канализационна мрежа ще бъдат присъединени допълнително 3 500 жители и с подобрена услуга – близо 13 200 жители на града, а от реконструкцията на водопроводната мрежа -  към 10 000  жители.

Управителят на фирма “ЮНГ Проект” Николай Пенев изрази своята и на своите колеги убеденост: “Смятаме, че няма да ви разочароваме.  Привлякохме силни фирми във ВиК сектора и сме в състояние да обезпечим обекта финансово, с материална база, с техника и с достатъчно добри монтажници. Надяваме се следващата година да не съжалявате, че сте подписали този договор”, се обърна той към г-жа Донка Михайлова.

 

 

---
Маргарита Генкова

Връзки с обществеността