Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Начална военна подготовка и/или специална военна подготовка за граждани Печат Е-мейл
Понеделник, 02 Юни 2014 14:12

Вие сте български гражданин без военна подготовка!...Министерството на отбраната организира за вас курсове по начална и/или специална военна подготовка.

Курсът по начална военна подготовка се провежда в Единен център за начална военна подготовка-Плевен / военно формирование 22160/ и има теоретико-практическа насоченост в следните направления: Строева подготовка; Физическа подготовка; Огнева подготовка; Тактическа подготовка; Ядрена, химическа и биологична защита и екология; Спасителни и евакуационни дейности; Оказване на първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, аварии, екологични и индустриални катастрофи и терористични актове, действия за възпрепятстване разпространението на инфекциозни заболявания; Военноинженерно осигуряване; Действия при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи.

Продължителността на курсовете по начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно /две седмици по 8 учебни часа/, а на курсовете по специална военна подготовка – не по-малко от 90 академични часа, в зависимост от избраната военна специалност.

Съгласно чл.59, алинея 3 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България българските граждани, заявили желание за обучение, сключват договор за обучение и за времето на курса са осигурени с:

  1. настаняване, изхранване и униформа;
  2. безплатно медицинско обслужване;
  3. задължително застраховане.

Всеки български гражданин, успешно завършил обучението си в курса по начална военна подготовка полага военна клетва , присвоява му се военно звание и се вписва на военен отчет.

Завършилите обучението си в специализиран учебен център, имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба и служба в доброволния резерв, при равни други условия.

Участието на български граждани в обучение в курсовете по начална и/или специална военна подготовка е доброволно, като в Областен военен отдел-Ловеч се подава заявление с придружаващи документи.

 

За повече информация:

гр. Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев” 31

Телефон: 068/603 972; 068/603 973;

гр. Троян пл. ”Възраждане”- 1

телефон: 0670/ 6 80 46