Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Дейностите по изпълнението на втори етап от интегрирания проект за водния цикъл на Троян, напредват Печат Е-мейл
Петък, 13 Юни 2014 08:38

До началото на месец юни се работеше предимно по канализационната мрежа и свързаните с нея съоръжения, като изпълнението беше на 36,60%.

Към настоящия момент от предвидените за реконструкция и изграждане 20 897 м канализационна мрежа, изпълнени са 9 582 м, или 45,85%.

Започна работа по реконструкцията и изграждането на водопроводната мрежа.

От предвидените 7 061 м, изградени са 270 м, което представлява 3,82%.


Към настоящия момент работят 12 групи. Строително монтажни работи се извършват в следните райони:

 • кв. Ливадето – по пътя към Орешак
 • мах. Дудевска –
 • мах. Миревско – сградни отклонения
 • при Подстанция 1
 • ул. „34-ти Троянски полк"
 • ул. "Христо Смирненски"
 • ул. "Канъчка"
 • ул. "Генерал Карцов" от дере Дъскотина до моста при "Витекс"
 • ул."Радецки" - водопровод от ул."Проф. Спас Шипковенски" до ул."Незабравка"
 • ж.к. „Буковец"
 • ул. „Македония" – водопровод
 • ул. "Васил Левски" - от ул. "Шипка" до ул. "Стефан Караджа"

Предстои да започне работа по:

 • ул. "Васил Левски" - от "Балканска звезда" до Санаториума
 • ул."Симеон Велики" от Детската градина до ул."Христо Смирненски"
 • ул. "Здравец"
 • ул."Яворов"
 • ул."Радецки" от ул."Бочо Донев" до ул. Симеон Велики"

Началото на активния летен сезон ще се бележи и с началото на дейностите по ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите", където Община Троян беше одобрена за финансиране на реконструкцията на улиците „Македония", „Симеон Велики" и „Спас Бояджиев", преасфалтиране на улиците „Радецки", „Здравец" и път в мах. Миревско, и направа на тротоари в „Ливаде". Това са част от трасетата на дейностите по водния цикъл на Троян.


Ще припомним, че ОП „Околна среда", финансира само изкърпването на нарушената цялост на уличната настилка, което в повечето случаи е сериозен проблем.


Това поставя въпроса за приоритизиране на част от участъците по водния цикъл, така, че да стане възможно успешното реализиране на пътните мероприятия по ПИП. След подписването на договорите с изпълнителите по ПИП беше инициирана съвместна работна среща между тях и изпълнителя по водния цикъл. Целта беше да се координират техните действия така, че да завършат в срок, както ВиК дейностите, така и следващите ги пътни мероприятия. И всичко това при възможно най-малко затруднения за гражданите и бизнеса, разположен в посочените райони. Изграждането на ВиК съоръженията не може да се осъществява едновременно, поради това, че не се поставят в едно трасе, а също така са на различна дълбочина.. Необходимо е технологично време за уплътняване на изкопа, след което ще бъде осъществено преасфалтирането.


Като начало, ще започнат дейностите от ПИП по ул."Симеон Велики" в незасегнатия от водния цикъл участък от ул."34-ти Троянски полк" до ул. „Радецки" – от 16.06.14 г. Предвижда се да започне преасфалтиране на пътя в мах. Миревско от 01.07.14 г. От 01.08.14 г. ще започне изграждането на тротоара в Ливадето.


Преасфалтирането на улиците „Радецки" и „Здравец" се започне от 01.09.14 г.


Особено предизвикателство представляват дейностите по ул."Македония", където предстои да се съгласуват дейностите по двата проекта. Намерението е, ако е възможно, строителството да се извършва постъпателно, така че да не се блокира напълно транспортния поток. Ще се направи необходимото, от трите улици подлежащи на ВиК ремонт в района („Македония", „Вежен" и „Пряспа"), две да са свободни за движение.


Посоченото приоритизиране на част от участъците по водния цикъл няма да неглижира останалия обхват на проекта.


Освен, че регулярно се разпространяват информационни листовки към жителите на районите, където ще започва строителство, Общината постави началото на срещи и с транспортните фирми, които осъществяват общественото транспортно обслужване. Очакванията са, в практичен план, да се коментират „тесните" моменти във временната организация на движението и да се търсят най-рационалните решения.

 


МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността