Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

На 30 юни изтича срока за плащане на първа вноска за 2014 г. на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства Печат Е-мейл
Петък, 13 Юни 2014 12:14

На 30 юни изтича срока за плащане на първа вноска за 2014 г. на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства. Срока за плащане на втора вноска е до 30 октомври 2014 г.

 

Предстоящите срокове за плащане на патентен данък са:

- За трето тримесечие – до 31 юли;

- За четвърто тримесечие – до 31 октомври.

 

Заплащането може да се извърши в брой на касите на отдел “Местни приходи”, ул. “Раковски” No 55 /бившето Данъчно подразделение/, в кметствата по селата и безкасово, чрез пощенски запис или по банков път по следната сметка:

Общинска банка АД клон Ловеч, офис Троян

Банкова сметка – BG 16 SOMB 9130 84 33730544

BIC - SOMBBGSF

Код за вид плащане:

  • патентен данък – 44 14 00
  • данък недвижими имоти – 44 21 00
  • данък върху превозните средства – 44 23 00
  • такса битови отпадъци – 44 24 00
  • туристически данък - 44 28 00

За неплатените в срок задължения се дължи лихва по закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни взимания. Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си задължения, че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.