Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Отваряне на оферти по обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Троян“ Печат Е-мейл
Петък, 20 Юни 2014 10:02

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съобщаваме Ви, че на 25.06.2014 г. от 14:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Троян, пл. „Възраждане” №1, ет.3 ще бъде извършено отваряне на плик №3 „Предлагана цена“ на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Троян“.

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена“, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян