Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение за отваряне на оферти по обществена поръчка Печат Е-мейл
Вторник, 01 Юли 2014 10:55

Уважаеми госпожи и господа,

Съобщаваме Ви, че на 02.07.2014 г. от 14:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Троян, пл. „Възраждане” №1, ет.3 ще бъде извършено отваряне на плик №3 „Предлагана цена“ на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано медицинско оборудване“ по Проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД, град Троян”.

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена“, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян