Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Подписан е договорът за изработването на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт 2020 г.“ Печат Е-мейл
Събота, 28 Юни 2014 12:36

На 24 юни т.г., между Община Троян в лицето на кмета Донка Михайлова и Обединение „Златни хоризонти Троян 2020“, представлявано от г-н Иво Ганчев, бе подписан Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020г.

Финансирането е по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г., като общата цел на поръчката и на проекта на Община Троян е създаване на предпоставки за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на град Троян. Ще се подпомогне осъществяването на една дългосрочна визия за развитието на града, посредством реализация на проекти, привличане и координирано управление на инвестиции, подпомогнати от структурните фондове на ЕС.

Непосредстван резултат от изпълнението на проекта се явява изготвянето на Интегрирания план, в това число: изготвяне на целеви и проблемен анализ; разработена визия за развитието на Троян; проведени обществени обсъждания; извършени екологични оценки; възможности за публично-частни партньорства и др.

„Очаквам да си свършите много добре работата, бяха думите на Михайлова към г-н Ганчев, като подчерта, че общинските служители, с които ще имат съвместна работа представителите на Обединението, са изключително отговорни хора и добри специалисти. От своя страна, Иво Ганчев увери троянския кмет, че дори да има разногласия в дадени моменти, те ще се изглаждат в конструктивен диалог и добронамереност.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността