Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Днес бе подписан и договорът за строително-монтажните работи по проекта на МБАЛ-Троян Печат Е-мейл
Събота, 28 Юни 2014 12:55

На 27 юни 2014г., между Донка Михайлова – кмет на Община Троян и фирма „МОНОЛИТСТРОЙ – ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ“ ООД, гр. Благоевград с управител Петър Байкушев, бе подписан договор за изпълнение на поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи по „МБАЛ-Троян“ по проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ-Троян“ ЕООД, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП“Регионално развитие“ 2007-2013г. Общата стойност на възложената с този договор поръчка е в размер на 160 562 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е 5 месеца, до изпълнение на всички задължения, но не по-късно от 30.12.2014г.

СМР-то ще обхваща следните подобекти:

Отделение по образна диагностика - кабинет „Компютърен томограф“. Планира се да бъде изграден на мястото на съществуващ "Рентгенографичен кабинет" и прилежащите към него помещения .

Акушеро – гинекологично отделение-Родилна зала - Операционна зала към АГО.

Рампа за осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение на главен вход на МБАЛ гр. Троян и подмяна на асансьор. На главния вход на „МБАЛ Троян“ ЕООД е изградена съществуваща рампа, наклонът на която не е в съотвествие с разпоредбите на Наредба № 4 - За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съотвествие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Предвижда се подмяна на два асансьора, на които е направено заснемане на светлите отвори на асансьорните шахти и машинните помещения към тях.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността