Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Изпълнение на капиталовата програма в Община Троян към 10.07.2014 г. Печат Е-мейл
Понеделник, 14 Юли 2014 10:47

1. Започнаха дейностите по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, където Община Троян беше одобрена за финансиране реконструкцията на улиците: „Македония“, „Симеон Велики“ и „Спас Бояджиев“, преасфалтиране на улиците „Радецки“, „Здравец“ и път в мах. Миревско, както и направа на тротоари в „Ливадето“.

Изпълнено: ул. „Спас Бояджиев“ – от ул. „Л.Каравелов“ до ул. „В.Левски“, на стойност 33 902 лв.

Започна реконструкцията на: участък от ул. „Симеон Велики“ – от ул. „Радецки“ до кръстовището с ул. „Христо Смирненски“. В този участък няма да се изпълняват работи по водния цикъл. Започна полагането на новите бордюри и в момента вървят подготвителни работи, свързани с тротоарите.

За другите 5 обекта от ПИП - изчаква се завършването на Строително-монтажните работи по водния цикъл.

 

2. По процедурата за реконструкция на улици – 22 обекта:

Изцяло завършени са 7 обекта:

Реконструкция на улица при „Атлант“

Преди асфалтирането След асфалтирането

 

Реконструкция на паркинга при Малкия пазар;

Преасфалтиране на улици: в с. Шипково /ул. „Плевен“/ , в с. Голяма Желязна /ул. „Марин Кинкин“/, с. Старо село /ул. „Ралчевска“/ и в с. Дълбок Дол /ул. „Стойко Цочев“;

Реконструкция на ул. „Капитан Петко войвода“, с. Борима.

 

В момента се работи по 3 обекта:

Рехабилитация на улица под Турлата, част от ул. „34-ти Троянски полк“;

 

Реконструкция на ул. „Младост“ – с.Орешак;

Реконструкция на ул. „Ал.Стамболийски“ / при поделението на Ливадето/;

От 2-3 седмици прави впечатление, че банкетите на много ог общинските пътища са почистени. За първи път за целта се използва машина – мулчер, закупена от Община Троян. Техниката почиства запустели и занемарени терени, като за 2-3 часа извършва работата, която предните години се вършеше от хора за няколко дни.

 

Към момента за поддържане на общинската пътна мрежа са проведени процедури по Закона за обществените поръчки / ЗОП/. Обектите са разделени в три обособени позиции, като за обектите в две от тях има сключени договори, а за третата това предстои.

До момента е реализирано следното строителство:

Укрепен е участък от общински път за мах. Коман, с.Терзийско, на стойност 33 000 лв. Укрепен е участък от пътя с 16 броя габьони, положена е основа от минералбетон в участък от 450 м. и е преасфалтиране на участъка.

Преасфалтиране на участък от общински път Троян-Балабанско-Терзийско. Преасфалтиран е участък от пътя с дължина 1164м. при широчина на платното 6.00м.

Преасфалтиране на път мах. „Факирска“, с.Балабанско. Стойността на извършените работи е 50 000 лв. Укрепен е участък от път с габьони – 13 броя, направена е основа от минералбетон на участък от пътя 650 м. и на същия участък е положена асфалтова смес.

Предстои започване на работа по останалите обекти от общинската пътна мрежа.

Приключи строителството на „Жилищна сграда на 4 етажа и гаражи“ в гр. Троян на отчуждени собственици, подлежащи на обезщетение. На 9 юли т.г. Община Троян предаде ключовете на апартаментите и удостоверенията за въвеждане в експлоатация.

 

Маргарита Генкова
Връзки с обществеността