Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Два нови проекта спечелени от Община Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 14 Юли 2014 12:11

Два нови проекта по МИГ спечели Община Троян, по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, от Държавен фонд „Земеделие“.

Първият проект е „Обновяване на туристическата инфраструктура на град Троян, чрез създаване на атракционни зони в Музея на занаятите и изграждане на туристическа пътека“.

Целта на инвестиционното предложение е да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите в община Троян. То включва създаването на атракционни зони в Музея на занаятите в Троян, чрез монтирането на 3 броя въртящи се витрини, в които ще бъдат поставени особено ценни експонати. С времето те ще бъдат променяни. Във фоайето на Музея ще бъде монтиран информационен пункт, който ще предоставя допълнителна информация за визуализация на археологическите находки и обекти в региона и всичко свързано с културното наследство в община Троян.

По проекта се предвижда да бъде обособена туристическа пътека – от Музея на занаятите до връх „Турлата“, чрез доставка и монтаж на парково оборудване, което включва: 37 броя указателни табели с форма на стрелка, с надпис за обозначаване на маршрута на пътеката, информационни табели 200/100 см. На български и на английски език, 6 пейки, беседка, маса с пейки и 8 кошчета за смет.

Трасето на туристическата пътека има два варианта за преминаване: кратък – с обща дължина 3,5 км. и удължен – с обща дължина 4,5 км.

Общата стойност на проекта е 28 489 лв. без ДДС.

Вторият одобрен проект е „Изграждане на информационно-културен център в град Троян“.

Проектът обхваща североизточната част на сградата, която е обособена като самостоятелен обект. Това е бившият китайски ресторант, чието преустройство и надстрояване засяга проектът.

На партерно ниво ще бъде организирана мултифункционална и с достатъчно мобилност зала, с основно предназначение за експозиции и даваща възможност да се използва за културни и туристически презентации, организиране на изложби и др. Втора зала ще бъде обособена на второ ниво, която ще се използва предимно за събрания, конференции и т.н. Залата ще бъде за 80 места – една зала, от която Троян отдавна има нужда.

Архитектурният облик на сградата ще бъде съобразен с характера на останалите сгради от централната част на Троян, а именно: Марковските къщи, Музеят, Конакът. Предвидените материали са в унисон с материалите, използвани в сградите на срещуположния бряг на р. Бели Осъм. Целта е създаване на общ комплекс „Върху реката“, с характерния за балканджийската къща стил.

Общата стойност на проекта е 333 х.лв. без ДДС.

Деветте проекта на Община Троян, финансирани от програма „ЛИДЕР“ чрез Местната инициативна група Троян - Априлци са одобрени, като общата стойност на полученото финансиране е 1 204 000 лв. Два проекта са свързани с изграждането на кътове за отдих и игра на децата и са в ход на изпълнение / с. Балканец и с. Дебнево/; проектът за Троян ще започне да се изпълнява септември месец, за да могат децата да играят в градината при киното; два проекта, свързани с туристическата инфраструктура / Музеят и подмяна на пейките на площада и поставянето на информационния кьоск/; два проекта, свързани със залесяване и възстановяване на горски потенциал /с. Старо село и с. Калейца/; проект за цялостна реконструкция на улица „Букова“; двата проекта, свързани с реконструиране на стари сгради в централната градска част /бившите „Балканска звезда“ и „Китайски ресторант“/.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността