Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Културният потенциал на народните и художествените занаяти в Предбалканския регион“ – град Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Юли 2014 09:18

Публикувано е Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г. Проекта на Община Троян „Културният потенциал на народните и художествени занаяти“ ще бъде подпомогнат със сумата от 20 000 лв. от държавния бюджет. Това се прави за събития с национално значение, свързани с опазване на българския фолклор и традиции.

Проектът цели да представи резултатите от изследване и да породи дискусия за ролята на занаятите в региона като част от културната му идентичност. Той ще бъде включен сред дейностите, организирани от Община Троян в рамките на традиционния Празник на сливата.

Проектът е пилотен и е насочен към територията на Предбалканския регион и чрез него община Троян инициира навременен и актуален процес по интегриране на занаятите. Целта му е да проучи възможностите за отключване на потенциала, който притежават народните и художествените занаяти чрез включването им в съвременни практики, с оглед възстановяването на тяхното значение за културата и обществото.

Инициативата, която е предложена за финансиране с оглед опазването на националните традиции в областта на занаятите, включва:

  • Провеждане на теренно етнографско проучване на територията на община Троян от изследователски екип;
  • Провеждане на експертен анализ на постигнатите изследователски резултати /документален и на терен/;
  • Провеждане на кръгла маса с участието на експерти и представители на местната и националната администрация. Организираната кръгла маса трябва да предизвика обществено обсъждане на проблемите на занаятчийството в България и в частност на народните и художествените занаяти. Работните хипотези, постигнати в резултат на проведеното теренно изследване, ще бъдат обстойно коментирани от заинтересовани лица и организации, за да придобият своя окончателен вид в предвиденото за отпечатване издание, което ще бъде с научна стойност.

 

Маргарита Генкова
Връзки с обществеността