Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян - първа в областта, реализираща Стратегия за развитие на образованието Печат Е-мейл
Петък, 24 Октомври 2014 10:42

От 20 до 22 октомври 2014 г. в хотел „Балкан“, с. Чифлик, община Троян се проведе обучение по проект BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора-УСПЕХ”. В работата на семинара участва екипа за управление на проекта от Министерството на образованието и науката и началниците на Регионалните инспекторати по образованието от цялата страната.

По повод на семинара, гост на кмета на община Троян беше госпожа Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката. На срещата присъстваха и началника на Регионалния инспекторат по образованието, Ловеч – г-н Еленко Начев, председателя на Общинския съвет – г-н Ангел Балев и ресорния зам.-кмет по образованието г-жа Поля Димова. На срещата се поставиха и разискваха важни въпроси, свързани с развитието на общинската образователна система и инфраструктура: необходимостта от законодателни промени, професионалното образование и връзката му с местната икономика, ученическия транспорт, детското и ученическо здравеопазване, опита, който общината прилага при разпределяне на средствата от държавния бюджет, финансовото подпомагане на училищата с цел запазване на общинската образователна инфраструктура и други. Г-жа Кастрева и г-н Начев изразиха удовлетворението си от ангажираността и активната работа на ръководството на общината за решаване на проблемите в образованието. Изтъкна се, че община Троян е първа в областта, реализираща Стратегия за развитие на образованието и разработила Програма по детско и училищно здравеопазване, както и в работата си с бизнеса по ранно професионално ориентиране и последващо професионално образование.

Г-жа Кастрева пожела да се срещне с колектива на СОУ ”Св. Климент Охридски”, пред който изрази подкрепата си за училището и отговори на въпроси на учители. Осъществи и среща с директори на детски градини и детски учители от общината, като поиска мнението им във връзка с Проекти на МОН за нови учебни програми за подготвителните групи. Срещите се отразяваха от кореспондент на в. „Аз-Буки”.

Зам.-министър Кастрева и г-н Начев изказаха благодарността си за оказаната помощ от общината при организиране и провеждане на семинара и съпътстващите срещи.