Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

МБАЛ Троян с нова апаратура Печат Е-мейл
Петък, 24 Октомври 2014 10:50

Кметът на Община Троян, г-жа Донка Михайлова, инспектира хода на работата по изпълнение на проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД, гр. Троян“. Припомняме, че договорът сключен на 30.10.2013 г., е на стойност 1 289 272,58 лв., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Осем от отделенията на троянската болница очакват доставка на специализирано медицинско оборудване, а именно отделение „Хемодиализа“, „Образна диагностика“, „Акушеро-гинекологично отделение“, „Вътрешни болести“, „Педиатрия“, Стерилизационна, Хирургично отделение, отделение „Нервни болести“.

На 06 октомври беше доставено и монтирано част от очакваното медицинско оборудване. В Акушеро-гинекологично отделение вече се използва анестизиологичен апарат с монитор, реанимационна маса за новородени и фетален монитор.

 

Изцяло обновена е операционната зала към родилно отделение.

 

Подменена е ел. инсталацията, монтирани са нови осветителни тела и бактерицидни лампи, изградена е нова отоплителна и вентилационна система. Стените и пода са изпълнени с антибактериално PVC покритие.

 

Към апаратурата на Хирургично отделение вече са налични видеоендоскопска система и вакуум апарат за инфектирани рани.

 

Апаратурата, доставена в отделение „Вътрешни болести“ включва мобилен многофункционален УЗ диагностичен апарат и бифазен дефибрилатор за интензивен сектор. За отделение „Нервни болести“ е доставен доплеров сонограф. Медицинският персонал, който ще работи с доставената техника, е преминал обучение и е получил сертификат.

Към настоящия момент е изградена рампа за осигуряване на достъп за лица в неравностойно положение, разположена на главния вход на МБАЛ Троян.

 

Доставени са асансьори – медицински болничен (за 20 лица и болнично легло) и асансьор пътнически за 8 лица и в момента се работи по монтирането и пускането им в експлоатация.

 

В началото на месец ноември предстои доставката и на останалото медицинско оборудване и приключване строително-ремонтните работи в кабинет „Компютърен томограф“, в Отделение по образна диагностика.