Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 27 Октомври 2014 11:24

С настъпилото застудяване на времето, в домакинствата започнат да използват различни по вид отоплителни и нагревателни уреди. Значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагреватилн уреди или техническа неизправност.

За да намалим риска е необходима сериозна подготовка, както на самите отоплителни уреди, така и на инсталациите в домовете и помещенията, в които се съхраняват горива.

Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро- обезопасеността на нашия дом.

За да предотвратите пожар в дома си - не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация.

 

Ако използвате печка с твърдо гориво или камина!

Тя трябва да бъде инсталирана на 50 см около нея да няма горими материали.

Преди настъпване на отоплителния сезон да проверяват и почистват комините.

Да не се използва лесно запалима течност /бензин, спирт, нафта/ за разпалване на печки с твърдо гориво.

Абсолютно се забранява съхраняването на твърдо и течно гориво в подпокривните пространства, техническите помещения на етажите и стълбищните клетки в жилищните сгради.

 

Ако използвате електрически отоплителни уреди!

Те трябва да са стандартни и изправни, и да не са с мощност, която би могла да претовари ел. инсталация в жилището.

Уредът трябва да стои на не по-малко от 50 см. от горими материали и предмети и да не се доближава до леглата преди лягане – нощем завивките могат да паднат от леглото и да се запалят.

Не се допуска подсилване на предпазителите или използване на нестандартни такива в ел. таблата.

 

Ако използвате пропан-бутан за отопление!

За да не възникне експлозия, бутилката с газ трябва да не бъде поставяна в близост до нагревателен уред или под пряко въздействие на топлина. Важното е редуцир-вентила да бъде стандартен и изправен, а газопроводът – стабилно закрепен чрез скоби към бутилката и редуцир-вентила. Маркучите за газ трябва да са специални - от синтетичен каучук. В никакъв случай не извършвайте некомпетентен ремонт за газови уреди и особено - на газови бутилки.

Преди да включите газовия уред, проветрявайте помещението. Проверете за пропускане на газ от маркуча, съединенията, редуцир-вентила. Никога не проверявайте херметичността на газовата бутилка с пламък, а само с обоняние или с пенообразуващи вещества. При констатиране на теч, изнесете уреда на открито – двор, тераса.

Пропан-бутанът е газ по-тежък от въздуха и се наслоява ниско по пода, лесно образува взривоопасни концетрации с въздуха в помещението и се възпламенява от маломощни източници на запалване (цигари, искри от контактни ключове, дори искра при включване на осветлението). Поради това е забранено е използването съхраняването на бутилки и уреди за пропан-бутан в помещения без вентилация и такива, намиращи се под нивото на терена (сутерени, избени помещения и подземни гаражи).

При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не предприемайте гасителни действия, преди да е изключен притока на газта.

 

Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 0670 / 62412. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация.

За повече информация посетете сайта http://pojarna.com/.

 

инж. Петър Петров
РСПБЗН гр. Троян {jcomments off}