Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Започна работа оперативният екип на Община Троян за изработване на общински план за превенция и намаляване на младежката безработица Печат Е-мейл
Сряда, 18 Февруари 2015 10:45

На 13 февруари се състоя първата работна среща на новосъздадения Оперативен екип за изработване на общински план за превенция и намаляване на младежката безработица в община Троян. В него влизат кметът на община Троян Донка Михайлова, зам.-кметът Поля Димова, Иванка Джабраилова – началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“, инж. Борис Бояджиев – Директор на дирекция „Общинска собственост и икономика“, Валентина Даскалова – гл.експерт „Социална и здравна политика“, Марияна Вътева – Директор на дирекция „Бюро по труда“, адв. Цветомир Ангелов, който е председател на Сдружение „Троян в бъдещето“, Радка Бончевска – директор на ПГМЕТ и двама представители на бизнеса: Георги Радковски – собственик и управител на „Ай Би Интернационал дизайн“ ООД и Герман Гачевски – управител на „Ти Ес Ди Сървисиз“ ООД. Секретар на работната група е Преслава Иванова – експерт „Духовни дейности“ в администрацията.

„Управленският екип на Общината много сериозно следим състоянието на младежката безработица, бе категорична кметът Михайлова, защото на фона 6,6% безработица в града, 13% младежка безработица е много тревожен факт“. Тя посочи две групи, към които трябва да бъде насочено вниманието. Едната е групата на млади хора с ниско образование, голяма част от тях от ромската общност, които имат изключително ниска мотивация за трудова ангажираност, нямат формирани трудови навици, имат сериозни проблеми със социалното вграждане и са неконкурентноспособни на пазара на труда. С тях трябва да се работи последователно и отрано и да бъде намерен верния подход, е мнението на кмета.

Към втората група се отнесат интелигентни и високо образовани млади хора, които не успяват да се реализират в родния град, особено такива с икономическо образование. Михайлова даде пример, който е показателен – в последните проведени в Общината конкурси са се явили между 10 и 20 младежи икономисти за едно място. Затова, според нея, трябва да се работи много сериозно, да се търси път към тези млади хора, и оттук е идеята за формирането на този оперативен екип.

Георги Радковски изрази мнение, че посоката е правилна, но всичко ще бъде много трудно, особено за приобщаване на нискообразованите младежи.

В тази връзка, зам.-директорът на Професионалната гимназия по механоелектротехника Веселин Дудевски поясни, че от тази година при тях се откриват паралелки за хора завършили 6-ти и 7-ми клас, които искат да продължат образованието си. Това е безплатна задочна форма на обучение, без възрастови ограничения.

Госпожа Димова допълни, че професионални умения могат да бъдат получени освен по този начин и чрез обучителните форми в Бюрото по труда и това е начинът тези млади хора да получат не само степен на образование, но и професионални умения.

Мая Куцарова представляваше на тази среща управителя на „Ти Ес Ди Сървисиз“ Герман Гачевски. Фирмата се занимава с разработка на софтуер и поддръжка. Има два офиса – в София и в Троян, като съставът на фирмата е предимно младежки. Впечатляваща е дейността й за стимулиране и реализация на млади, високообразовани хора. Едната от инициативите е в сътрудничество с Българската Асоциация по софтуер. Представители на фирмата посещават ученици от 9 до 12 клас в паралелките по информатика, математика и с усилено изучаване на английски език, презентират интересни лекции, като целта е младежите да проявят интерес към информационните технологии. Една част от тях вече са посетили офиса на фирмата и са се запознали с методологията на работа. Помогнахме на СОУ „Васил Левски“, разказа Мая Куцарова, да закупят пакет ваучери за явяване на изпити в Майкрософт IT Академията. Част от ваучерите ще бъдат използвани от новоназначени служители, нямащи много опит, а друга част ще бъдат подарени на ученици, които нямат възможност да си ги закупят.

Стажантските програми са друга насока, в която се работи. Идеята е младите хора да добият повече умения и опит в технологиите. За втори път във фирмата се организира т.н. „тренировъчен лагер“, където се работи с младежи, които нямат IT – образование, но владеят добре английски език писмено и говоримо. Всичко това се реализира с една цел – да бъдат задържани младите хора в Троян, като бъдат стимулирани и им се предлага да работят с мултинационални екипи.

На проведената среща бяха формирани две работни групи - за анализ на съществуващото състояние и за изготвяне на програмата. Аналитичната група до 5-ти март трябва да бъде готова с анализа на проблемите и състоянието на пазара на труда и на база този анализ, програмната група да подготви предложение за План за превенция и намаляване на младежката безработица в община Троян. До края на месец март ще се осъществи обществена дискусия на изготвеното предложение и до 20 април Планът ще бъде предоставен за приемане на Общинския съвет.

На присъстващите бе предоставен работен план, който е една отправна точка, базата, върху която да се стъпи в по-нататъшната работа. По него са работили специалисти от администрацията от ресора на зам.-кмета Поля Димова и е изготвен въз основа на добри практики, идеи от Национални документи, анализи, правени от Института за пазарна икономика и Икономическия и социален съвет.

„Никой от нас не храни илюзията, че нещата ще се случат безпроблемно, но нямаме право да стоим и наблюдаваме процесите без да се опитаме да им повлияем“, каза в заключение кметът Донка Михайлова и пожела успех на работния екип в това нелеко начинание.

 

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността