Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Покана за обществено обсъждане за участие на община Троян в проекти по ОПРР Печат Е-мейл
Понеделник, 16 Януари 2012 08:48

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото бихме желали да Ви поканим на 23.01.2012 г. от 14,00 часа в салона на Община Троян, да участвате в провеждането на кръгла маса, организирана от Общината за обсъждане на идеи за участие в проект по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2.”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съвместно с общините Ловеч, Троян, Летница и Априлци.

Обсъждането ще протече при следния дневен ред:

  • Операция 3.2.”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” - цел на настоящата схема, проекти, правила, партньорство и допустимост, териториален обхват, допустими дейности за финансиране, допустими разходи и други дейности по проекта;
  • Мнения по обсъжданите въпроси и формиране идея за проекта.

На срещата ще присъстват консултанта по проекта и нашите партньори от съседните три общини.

От Вас очакваме идеи, които да повишат регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифициране, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност.

Искрено се надяваме, че с Вашето присъствие ще покажете съпричастност към намерението и усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот и откриване на нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

За по-ползотворно протичане на обсъждането моля, заинтересованите лица да се запознаят с изисквания на схемата на проекта в сайта www.bgregio.eu.

 

---
С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян