Начало Общинска собственост Води Общинска собственост Води Договор №1 / 2020 г. за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Троян срещу заплащане

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Договор №1 / 2020 г. за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Троян срещу заплащане

Прикаченият ZIP архив включва два файла:

  1. Договор
  2. ПриложенияДанни

Размер 2.81 MB
Тегления 220
Създаден 01-10-2020 12:02:24
Променено на 01-10-2020 12:05:45

Изтегляне