Начало Общинска собственост Земеделие Общинска собственост Земеделие Приложение № 2 към Решение №81 от 13.02.2020 г. на Общински съвет град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Приложение № 2 към Решение №81 от 13.02.2020 г. на Общински съвет град Троян

Списък на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, които ще се предоставят за индивидуално ползване на собственици на регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни през стопанската 2020-2021 година.
Данни

Размер 1023.52 KB
Тегления 744
Създаден 24-02-2020 08:06:27
Променено на 24-02-2020 11:08:58

Изтегляне