Начало Общински дружества

Навигация

www.troyan.bg

Вторник, 01 Юни 2010 09:07

 

Общински дружества и предприятия

 

Годишни отчети 2019 г.


I. "БКС" ЕООД

 1. управител: -
 2. адрес: Троян, ул."Академик Ангел Балевски" 19
 3. тел: 0670 / 64296
 4. факс: 0670 / 64296
 5. e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 6. предмет на дейност: Поддържане, ремонт, реконструкция на сграден фонд, улици, площади, канализации, строително-ремонтни услуги на населението и фирмите, проектиране на малки обекти, производство на бетонови, варови асфалтови смеси, бетонови изделия и други, ново благоустройствено строителство.

 

II. "Общински пазари" ЕООД

 1. управител: Росен Веселинов
 2. адрес: 5600 Троян, ул. "Г. С. Раковски" 4, п.к. 45
 3. тел: Управител: 0889436600; Счетоводство: 0879816292; Инкасатори: 0879816293;
 4. е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 5. предмет на дейност: Собствена стопанска дейност, посредническа дейност, в т.ч. комисионна търговия, даване обекти под наем, реклама и издателска дейност, дейност като стоково тържище по смисъла на чл.3 от Закона за стоковите борси и тържищата, всички дейности не забранени от закона.

 

III. Общинско предприятие "Комунални услуги - Троян"

 1. директор: Елеонора Тотева
 2. адрес: 5600 Троян, ул. "Г. С. Раковски" 55
 3. тел: 0670 / 62563
 4. факс:
 5. е-mail:
 6. предмет на дейност: Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, събирането, транспортирането, третирането и обезвреждането на твърди и течни битови отпадъци; поддържане и експлоатация и осъществяване задълженията на оператор на депото в община Троян; озеленяване, подържане и реконструкция на зелената система на гр. Троян; зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване; погребални услуги, подържане и стопанисване на гробищните паркове в гр. Троян; организиране дейността на приют за безстопанствени животни (кучета).

 

IV. "В и К – Стенето" ЕООД

 1. управител: инж. Тонимир Гечев
 2. адрес: Троян 5600, ул. "Хр. Ботев" 213
 3. тел: 0670 / 64297
 4. сайт: http://www.viktroyan.com/
 5. предмет на дейност: Експлоатация на В и К системи и съоръжения, строителство и услуги на организации, фирми и граждани в областта на водоснабдяването и канализацията.

 

V. "Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак" ЕООД

 1. управител: Радион Букарев
 2. адрес: с. Орешак, ул. "Стара планина" 256 (до Троянския манастир)
 3. тел: 06952 / 2317, 2816; 0888 008 411; 0885 499 422;
 4. e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 5. сайт: www.fairoreshakbg.com
 6. отворено: целогодишно
 7. почивен ден: няма
 8. предмет на дейност: Организиране на изложби и панаири на народните художествени занаяти, изящни и приложни изкуства в комплекса, страната и чужбина и продажба на техните произведения.

 

VI. "Многопрофилна болница за активно лечение" ЕООД

 1. управител: д-р Пенко Бамбов
 2. адрес: 5600 Троян, ул. "Радецки" 30
 3. тел: 0670 / 62021, 62022, 62019
 4. факс: 0670 / 62023
 5. е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 6. сайт: www.mbal-troyan.com
 7. предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ – диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ; рехабилитация, диагностика и консултации поискана от лекар от други лечебни заведения, медико-козметични услуги.