Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Общински планове за защита при бедствия и аварии
Общински планове за защита при бедствия и аварии Файлове: 4
Файла:
План за защита при бедствия на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 11-02-2020 17:57:27 Размер 10.76 MB Изтегляне 659

План за защита при земетресения, възникнали на територията на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 11-02-2020 17:57:27 Размер 3.81 MB Изтегляне 503

План за защита при наводнения, възникнали на територията на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 11-02-2020 17:57:27 Размер 1.61 MB Изтегляне 472

План за защита при ядрена или радиационна авария, възникнали на територията на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 11-02-2020 17:57:27 Размер 4.4 MB Изтегляне 528