Начало Туризъм Съобщения Съобщения (туризъм)

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Съобщения (туризъм)
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Съобщения (туризъм) Файлове: 11
Файла:
Програма за развитието на туризма в Община Троян през 2020 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 09-03-2020 18:49:43 Размер 51.5 KB Изтегляне 521

Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Троян за 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 09-03-2020 18:38:42 Размер 84.12 KB Изтегляне 486

Програма за развитието на туризма в Община Троян през 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-02-2019 11:11:37 Размер 48.5 KB Изтегляне 826

Отчет на Програма за развитието на туризма на територията на Община Троян през 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-02-2019 11:09:52 Размер 76.5 KB Изтегляне 742

Програма за развитието на туризма в Община Троян през 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 29-05-2018 12:11:37 Размер 57 KB Изтегляне 1062

Отчет на Програма туризъм 2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 29-05-2018 12:06:23 Размер 67.85 KB Изтегляне 1088

Програма за развитието на туризма в Община Троян през 2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-03-2017 13:45:15 Размер 49 KB Изтегляне 1385

Програма за развитието на туризма в Община Троян през 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 19-02-2016 19:02:47 Размер 47 KB Изтегляне 1561

Справка-декларация за броя на реализираните нощувки - актуализация

Изтегляне 
Изтегляне

Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи, за гражданството и за броя на реализираните от тях нощувки.

Със Заповед № РД-16-1137/25.08.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката са утвърдени за ползване от заинтересованите лица, следните документи:

  1. Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ (актуализиран);
  2. Образец на Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 4 от ЗТ (актуализиран).

Лицата, извършващи хотелиерство, следва да подават Справката-декларация за броя на реализираните нощувки в актуализирания й вариант при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.

Източник: http://www.mi.government.bg/bg/themes/hotelierstvo-i-restorantyorstvo-227-302.html

Дата 02-10-2014 09:57:56 Размер 91.5 KB Изтегляне 1583

Прекатегоризация 2014

Изтегляне 
Изтегляне

О Б Я В Л Е Н И Е

До собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения

Във връзка с изменение на Закона за туризма /обн. ДВ бр. 30 от 26 март 2013/, досегашната безсрочна категоризация на обектите преминава в срочна с продължителност 5 години.

В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни разпоредби от Закон за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти, се извършва както следва:

  1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.;
  2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.;
  3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;
  4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;
  5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;
  6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.

Съгласно чл. 133, ал.1 от ЗТ, ако съответното лице не декларира желанието си да потвърди категорията на обекта, то тя се прекратява с изтичане на срока.

За да видите списъка с всички обекти, моля изтеглете прикачения файл.

Дата 26-03-2014 18:02:19 Размер 41.5 KB Изтегляне 1819

Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Троян за периода 2011 - 2015 г. /Актуализирана/

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-10-2012 02:00:00 Размер 171 KB Изтегляне 2942