Начало Троян Информация

Навигация

www.troyan.bg

Базова информация Печат Е-мейл
За Троян - Троян
Събота, 10 Май 2008 15:07

Обща характеристика

Град Троян е център на община от 21 селища с обща площ 893 кв. км. и население 36 хиляди жители. Намира се в Северен централен икономически район на Република България, в полите на най-красивия дял на Стара планина. Троянската община е удивително съчетание - величествени планини, реки и топли минерални извори. Общината е с богато и добре запазено културно - историческо наследство:

  • исторически обекти;
  • архитектурно - етнографски обекти;
  • религиозни паметници;
  • манастир с национална и международна известност;
  • съхранени битови традиции и занаяти;
  • интересни музеи;
  • значими периодични прояви;
  • религиозни и светски празници.

 

Местоположение:


Град Троян се намира в Северна България, на 160 км. североизточно от София. Географското положение на Троян му създава добри транспортни връзки. През Троянския проход минава шосеен път за Южна България. Удобни пътища свързват Троян с околните общини, столицата и главните градове на България. Троян е крайният възел на железопътна линия. Най-близките граждански летища са Горна Оряховица /105 км./ и София. Най-близкото речно пристанище - Свищов /110 км/. Най-близкото морско пристанище - Бургас /245 км/.

 

Територия

Община Троян е с територия от 888 839 дка и граничи с общините: Ловеч, Априлци, Угърчин, Севлиево и Карлово.

 

Селища и население

В общината има 22 населени места с административен център гр. Троян с население към 2007 г. - 37712 души.

 

География

Троян се намира в планински район. Разположен е по течението на река Бели Осъм, в подножието на Троянско-Калоферския дял на Стара планина, недалеч от Троянския проход, на 400 метра надморска височина. Намира се на 155 км. от София и 120 км. от Пловдив.

 

Природни ресурси

Климат: Умерено - континентален с изразено планинско влияние, с четири годишни времена, без мъгли и силни ветрове. Валежите са над средните за страната, снежната покривка се задържа около 50 дни в годината.
Води: Хидрографската мрежа на общината е представена от - топли минерални извори, от язовир и от няколко реки с техните притоци.
Релеф и почви: Планински и хълмист релеф, със сиви- горски почви и кафяви - горски почви.
Биоразнообразие: Преобладаващи дървесни видове - дъб, явор, ясен, габър, топола и букови гори. Разнообразието на релефа и растителността е създало благоприятни условия за развъждането на полезен дивеч като : елен, сърна, диви свине, мечки, диви кози, вълци. В общината има над 200 вида птици, някой от тях редки видове, които са предпоставка за развитие на орнитоложки туризъм.
Защитени природни обекти: На територията на общината се намират два резервата от националния парк" Централен Балкан" - Биосферен резерват "Стенето" и резерват "Козя стена" - създаден с цел опазване на еделвайса.

 

[Назад]