Начало Общ. администрация Документи - всички категории

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Начало
Брой категории: 19
Общинска администрация Подкатегории: 21 Файлове: 143
Бюджет и човешки ресурси Подкатегории: 13 Файлове: 187
Екология Подкатегории: 6 Файлове: 34

Общинска програма за опазване на околната среда 2013 - 2020 година

Местни приходи Подкатегории: 2 Файлове: 21
Образование Подкатегории: 10 Файлове: 67
Обществени поръчки и профил на купувача Файлове: 0
Общинска собственост Подкатегории: 79 Файлове: 651
Приватизация Подкатегории: 5 Файлове: 69
Социални дейности Файлове: 14
Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян Подкатегории: 9 Файлове: 50
Финанси Подкатегории: 10 Файлове: 19
Кадастър, регулация и земеустрояване Файлове: 1
Здравеопазване Файлове: 0
Култура Подкатегории: 1 Файлове: 5
Профил на купувача Подкатегории: 1 Файлове: 1
Кметски съвети Подкатегории: 1 Файлове: 0
Център за подкрепа за личностно развитие - Троян Файлове: 4
CAF Файлове: 2
Детски градини - документи Подкатегории: 1 Файлове: 1