Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Съобщения по чл.32 от ДОПК
Съобщения по чл.32 от ДОПК Файлове: 0

Уведомяваме Ви, че ако присъствате в списъците, следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Троян - Отдел "Местни приходи" при Анелия Стоева /ст. експерт/, в стая № 3 за връчване на АУЗД или покана.