Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян изгради с европейски средства подпорна стена на река Бели Осъм Печат Е-мейл
Сряда, 03 Април 2013 15:10

Община Троян изгради с европейски средства подпорна стена на река Бели Осъм

Изградената подпорна стена предотвратява ерозията на речния бряг и осигурява висока степен на защита при наводнения

03.04.2013 г., Троян. Община Троян вложи близо 900 хил. лева за превантивна дейност срещу наводнения. Ръководството на общината реализира европейски проект за корекция на р. Бели Осъм в централната градска част. След осъществяване на дейностите ерозията на речния бряг е овладяна, а рискът от наводнение – предотвратен.

„Укрепването на брега на река Бели Осъм е един успешен проект. При даването на оценка за свършена работа е най-добре да чуем мнението на хората. В конкретния случай хората харесват това, което се случи“, подчерта на специалната заключителна пресконференция за проекта в Троян кметът на общината г-жа Донка Михайлова.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на дейностите възлиза на 879 641,48 лв., от които 745 558,87 лв. (85% от общите разходи) е съфинансиране от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. 87 712,80 лв. (10% от общите разходи по проекта) е съфинансиране от Държавния бюджет, а 43 856,41 лв. (5% от общите допустими разходи) е задължителният собствен принос на Бенефициента – Община Троян.

Срокът за реализация на проектът е 24 месеца, с начало 03.06.2011 г. и край – 03.06.2013 година.

Изпълнител на дейностите по проекта е „ЮНГ ПРОЕКТ“ ООД, гр.София, строителният надзор беше осъществен от „ТРОЯ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Троян, a авторски надзор е фирма „Водоконсулт инженеринг” ЕООД, София, която е и автор на проекта.

Ръководителят на проекта инж. Милена Петкова обобщи, че е изградена подпорна стена по левия бряг на р.Бели Осъм в централната част на града, в участъка от хотел „Троян Плаза” до въжения мост при ул. “Васил Спасов”. Дължина на корегирания участък е 186.2 метра, а общата дължина на изградените подпорни стени е 303 м. Монтирани са предпазни парапети.

За първи път на територията на общината е приложена иновативна технология с използване на еластичен кофраж, чрез който се създава реалистичен ефект на реден камък. Този нов облик е в унисон със съществуващите стени от каменна зидария на десния бряг на реката и в същото време не оскъпява извършените строително-монтажни работи и благоприятства по-бързото изпълнение на проекта. Изградените подпорни стени гарантират висока степен на защита при наводнения.

Управителят на софийската фирма „ЮНГ ПРОЕКТ“ ООД Николай Пенев, оцени проекта като много добър и подчерта, че ще дава за пример реализацията му.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.