Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

В Община Троян през седмицата Печат Е-мейл
Четвъртък, 11 Април 2013 14:17

Земите по чл. 19

Най-после, Община Троян получи земите по чл. 19. Става  дума за 28 000  имота и  въпросът, който стои пред  общинското ръководство е какви стъпки трябва да бъдат предприети оттук нататък. Това е сложен и трудоемък процес, с който ще бъдат ангажирани звената на администрацията. Трябва да бъде направена вярна преценка относно стратегията, тъй като има земи, към които гражданите проявяват интерес, има земи, които са  непосредствено до техни имоти и общината може да пристъпи към по-бързо връщане, има земи, които са  от обществен интерес и трябва да има яснота как се процедира по въпроса.  По  искане на кмета  Михайлова, бе изградена работна група, която да направи срещи с Поземлената  комисия и с Кадастъра,  да формира едно  дългосрочно виждане  относно изясняване технологията на работа   спрямо различните  групи  земи.

 

Изграждане на Туристически информационен център

През настоящата седмица ще бъде изяснено какви ще бъдат действията  по отношение на бившия Китайски ресторант. Решението на общинското ръководство по този въпрос е да се кандидатства пред Местна инициативна група / МИГ/, за изграждането на Туристически информационен център. Трима архитекти ще представят своите виждания  относно външния вид на сградата, като очакването е  тя в максимална степен да хармонира с останалите сгради – “Антик”,”Ривърсайд”, старите къщи край реката и т.н.  Кметът на общината е категорична, че до седмица трябва решението да бъде взето и да се възложи проектирането.

 

Отпадъците

Това е една голяма и сериозна тема, която трябва в кратък срок да намери своето решение. Защото от това какво ще бъде то, според г-жа Михайлова, зависи каква ще  е Таксата битови отпадъци /ТБО/ за гражданите. За целта,  работна група от администрацията   ще определи мястото  на събиране на зелените отпадъци, трябва да бъде постигнато едно окончателно решение по отношение на опаковките и едно по-дългосрочно решение, свързано с обработката на отпадъците, които на този етап постъпват в депото. “Нашата цел е,  категорична е Михайлова,  в депото да постъпват по-малко като обем и количество отпадъци, защото в крайна сметка именно това определя таксата за депониране.”  Едно много показателно сравнение: 2012г. таксата за депониране беше 9 лв., 2013г. е 15 лв., а 2014 г. ще бъде 35 лв., говори ясно за нуждата от спешни действия, от които до голяма степен зависи с какво темпо ще се вдига ТБО на гражданите, така че предстои взимане на едно изключително отговорно решение от Общината.

 

Обществените поръчки

Вече е готов графикът за обществените поръчки за цялата 2013 година.  В неговото изработване участваха всички звена на администрацията. Искането на  кмета   е  служителите  да бъдат максимално коректни  по отношение спазване на  датите, заложени в този график, тъй като ще има периоди на  голямо натоварване на експертите от звеното  за обществени поръчки, а  забавянето  на някои от поръчките би довело до сериозни  затруднения в работата.   Това не трябва да се допуска, е категорична Михайлова.

 

Преструктуриране на Дома в с. Дълбок дол

Кое наложи това.  През месец февруари г-н  Митев, жител на Троян, поставя един важен въпрос, чието нерешаване назад в годините е сложило белег върху живота на близо 30 троянски семейства, в които един от родителите  трябва да се грижи за дете с увреждане.  Ръководството на общината  проведе няколко срещи  с родители на деца с увреждания,  които вече са навършили 18 години и по силата на закона те вече  са  лица с увреждания и не могат да останат в Дома  в Дълбок дол. Тогава кметът на общината Донка Михайлова пое ангажимент администрацията да работи по този въпрос в краткосрочен и дългосрочен план: да бъде поискано от Агенцията за социално подпомагане /АСП/  от Дневен център за деца с увреждания, Домът  да се преструктурира  в Дневен център за лица с увреждания / с 10 места за лица до 35 годишна възраст./. За целта,  тази седмица предложението ще бъде разгледано от Обществения съвет за социално подпомагане и  внесено  за приемане в Общинския съвет, след което – изпратено до АСП.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”