Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Делегация от Сърбия посети Община Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 29 Април 2013 07:28

Кметът на Троян Донка Михайлова посрещна представители на Тимочки клуб – Сърбия, които в партньорство със Сдружение “Знание”-Ловеч, работят по проект за мориторинг на обществените услуги. През настоящата година двете организации ще обменят опит в развитието на устойчиви механизми за осигуряване на прозрачност на местната власт в югоизточна Сърбия и в подкрепа на регионалното сътрудничество между сръбски и български неправителствени организации, с цел усъвършенстване контрола и оценката на публичните услуги.

Според госпожа Михайлова доброто управление е пряко обвързано със структурите на гражданското общество и подобряването на прозрачността и отчетността на местната власт, както и гражданският контрол върху общините, са основна част от принципите на доброто управление. Тя представи 12-те принципа за добро и демократично управление, от които администрацията на Община Троян се ръководи през настоящия мандат и участва в процедурата по присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Гостите от Сърбия проявиха неподправен интерес към сформираните тук Обществени съвети към кмета на общината /Консултативен съвет за икономическо развитие, КС по образование и култура, ОС за младежка политика/ . С тяхната структура и дейност ги запозна секретаря на общината Нели Стайкова. Те бяха впечатлени и от факта, че администрацията стриктно следи изпълнението на поетите от кмета обещания пред гражданите на общината, както в града, така и в селата, което е предпоставка за изграждането на доверие в местната власт.

Г-жа Стайкова отбеляза, че общинското ръководство възприема сериозно нуждите и очакванията на хората и работи за подобряване качеството на техния живот.

От сръбска страна бе изразено желание за осъществяване на контакти с кварталени съвети, с Обществения съвет за младежки политики и с троянското пчеларско дружество.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”