Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Кметът на Троян подписа договор с изпълнителя на проект “Изграждане на център за предоставяне на културни услуги – многофункционална сграда в град Троян” Печат Е-мейл
Вторник, 21 Януари 2014 15:50

Днес, 21 януари 2014 г., между кмета на Троян Донка Михайлова и инж. Христофор Христов – управител на "Елит – МХ" ЕООД, гр. Ловеч, бе подписан Договор за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изграждане на център за предоставяне на културни услуги – многофункционална сграда в град Троян“. Това е проект, за финансирането на който Община Троян кандидатства през 2012 г. пред Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци“, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Бюджетът на проекта е в размер на 403 433,02 лв.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ на 10.07.2013 г.

В рамките на проекта ще бъдат извършени всички необходими строително-монтажни работи по реконструкция на двуетажната монолитна сграда, намираща се на ул. „Г. С. Раковски“ №55, гр. Троян, в „Център за предоставяне на културни услуги – многофункционална сграда“. На първия етаж е предвидено изграждането на полифункционална зала с възможност за използване от малки състави и вокални групи за репетиции и опция за бързо и лесно преустройство в малка конферентна или заседателна зала. Обзавеждането на залата ще бъде мобилно и ще позволява организиране на различни мероприятия – семинари, обучения, делови срещи и др. На това ниво е предвидено изграждането на складови помещения и санитарни възли. На втория етаж е предвидено изграждането на репетиционна зала, оразмерена за репетиции на състави до 40 човека. Също така е предвидено изграждането на съблекални за мъже и жени с преддверия, санитарни възли и душове. Сградата ще бъде цялостно санирана като всички външни стени ще се изолират с топлоизолация и ще се защитят от преките атмосферни влияния, посредством силикатни мазилки, а съществуващата дограма ще бъде подменена с нова PVC с петкамерен профил и стъклопакет. В рамките на проекта ще бъде закупено и необходимото оборудване и обзавеждане за пълноценната експлоатация на сградата.

При подписването на договора, Михайлова пожела да е спорна работата и фирмата изпълнител да си свърши добре работата, на което инж. Христов отговори: "Когато завършим работата, ще бъдете доволни!"

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността