Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян – с ново проектно предложение Печат Е-мейл
Понеделник, 27 Януари 2014 13:10

За първи път тази година българското правителство създаде инвестиционната програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”. По нея със средства от държавния бюджет ще бъдат финансирани проекти в секторите околна среда, транспорт, социална и културна инфраструктура, както и проекти, подкрепящи социално-икономическото развитие на регионите.

На 22 януари Община Троян внесе Апликационна форма за финансиране със средства от Публичната инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”, на стойност 1 352 х.лв. Наименованието на подадения проект е “Подобряване на състоянието на уличните и тротоарните мрежи на гр. Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината”, чрез който Общината търси финансиране за реконструкцията на основните улици в града, които попадат във Водния цикъл.

Настоящото проектно предложение е продължение на изпълнявания от Общината в момента “ Втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” и е продиктувано от факта, че в него се предвижда възстановяване единствено на разрушената асфалтова настилка. Амбицията на общинското ръководство е чрез внесения на 22-ри януари проект да бъдат реконструирани основните улици, по които минава трасето на Водния цикъл.

На първо място – ул. “Македония”, с дължина 586 м., която обслужва не само прилежащите й имоти и сгради, а също така е алтернативна пътна връзка в града и е единствен достъп до една от индустриалните зони на града.Ще бъде подменена конструкцията на пътното легло, нов бордюр и нова тротоарна настилка.

Реконструкцията на ул. “Симеон Велики” обхваща участък с дължина 1128 м., по който се предвижда подмяна на бордюри и усилване на асфалтовото покритие, както и полагане на нова тротоарна настилка от бетонови плочи.

Улица “Спас Балевски” – предвиденият за основен ремонт етап от улицата е с дължина 95 метра и е наложителен, защото на нея се намира Дирекция “Социално подпомагане” и по улицата предимно се предвиждат хора с двигателни проблеми.

Предвиденият за текущ ремонт участък от ул. “Радецки” е с дължина 510 м. и започва от “Симеон Велики” до “Незабравка”. Улицата е от важно значение, тъй като същата обслужва основния достъп до МБАЛ-Троян.

Преасфалтирана ще бъде и ул. “Здравец” с дължина 545 м.

Ще бъде извършен текущ ремонт / рехабилитация на тротоари в кв.”Ливадето” и рехабилитация на местен път в кв. “Миревско”.

За основния ремонт на ул. “Спас Бояджиев” има работен проект. Към настоящия момент се извършва работно проектиране на инвестиционната дейност за реконструкция на улиците “Македония” и “Симеон Велики”. За останалата част от инвестицията по настоящия проект не се изисква работно проектиране съгласно ЗУТ. За всички обекти по проекта са разработени количествено-стойностни сметки.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността