Начало Новини Всички Решение на Kомисията, назначена със Заповед №6/04.01.2021 г. на кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД, с. Орешак

Навигация

www.troyan.bg

Решение на Kомисията, назначена със Заповед №6/04.01.2021 г. на кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД, с. Орешак Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Петък, 08 Януари 2021 15:57

 

На 07.01.2021 г. Kомисията, назначена със Заповед №6/04.01.2021 г. на кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД, с. Орешак, а именно:

 

  • Представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД, с. Орешак за срок от 3 години.
  • Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

 

Крайната оценка на комисията, представляваща средно аритметичната оценка от разработката на конкурса и проведеното събеседване, на допуснатия до втори и трети етапи участник в конкурса – Иво Чехларов  е 2,8 точки (от максимални 6) – задоволително представяне.

Поради това, че крайната оценка е под 4,50, на основание т.9.3 от Решение №224-I/29.10.2020 г. на Общински съвет – Троян, комисията ще предложи на Общински съвет – Троян, конкурсът за възлагане на управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД , с. Орешак да бъде прекратен.