Начало Проект на наредби

Навигация

www.troyan.bg

Проект на наредби

Според чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Дата
21 ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН Петък, 09 Ноември 2018
22 Наредба за допълнение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян Петък, 09 Ноември 2018
23 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН Сряда, 27 Юни 2018
24 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ТРОЯН Сряда, 27 Юни 2018
25 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел Четвъртък, 14 Юни 2018
26 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян към 19.02.2018 г. Понеделник, 19 Февруари 2018
27 Проект на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Четвъртък, 15 Февруари 2018
28 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Проект!) Сряда, 14 Февруари 2018
29 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Понеделник, 12 Февруари 2018
30 Проект на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на град Троян 2016-2020 г. Четвъртък, 23 Ноември 2017
 
« НачалоПредишна1234СледващаКрай »
страница 3 от 4