Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: 2018
Брой подкатегории: 15
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
2018 Файлове: 6
Подкатегории:
1801 Файлове: 4
1802 Файлове: 4
1803 Файлове: 4
1805 Файлове: 4
1804 Файлове: 4
1806 Файлове: 4
ЛКМ 1801 Файлове: 4
1807 Файлове: 4
1812 Файлове: 3
1810 Файлове: 4
1808 Файлове: 4
1809 Файлове: 4
1811 Файлове: 4
Маркиране Файлове: 23
ЛКМ 1802 Файлове: 4
Файла:
Годишен план за ползване на дървесина на Община Троян за 2018год. одобрен с Решение №598 от 21.12.2017г., изм. и доп. с Решение №694 от 26.04.2018г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 09-05-2018 12:34:16 Размер 856.84 KB Изтегляне 663

График за провеждане на процедури за ползване на дървесина от горски територии - собственост на Община Троян от 03.05.2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 04-05-2018 14:48:45 Размер 152.1 KB Изтегляне 724

Заповед № 219 от 27.02.2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-03-2018 18:57:05 Размер 2.51 MB Изтегляне 764

График за провеждане на процедури за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Троян от 05.02.2018г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 05-02-2018 17:09:21 Размер 30.36 KB Изтегляне 732

Годишен план за ползване на дървесина на Община Троян за 2018 г. за територията на СЗДП ТП ДГС-Троян и СЗДП ТП ДГС-Борима

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 11-01-2018 15:06:54 Размер 490.33 KB Изтегляне 748

График за провеждане на процедури за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Троян от 03.01.2018г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 04-01-2018 12:17:18 Размер 21.92 KB Изтегляне 767