Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: ЛКМ 1801
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
ЛКМ 1801 Файлове: 4
Файла:
Договор № ЛКМ-1801 от 12.04.2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно възлагане на лесокултурни дейности в обински горски територии в землището на с. Старо село

Дата 17-04-2018 16:32:42 Размер 225.31 KB Изтегляне 475

Протокол 353 от 25.03.2018 г

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 26-03-2018 10:35:02 Размер 101.83 KB Изтегляне 507

Заповед 353 / 23.03.2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 26-03-2018 10:37:23 Размер 53.64 KB Изтегляне 484

Заповед 186 от 22.02.2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

За провеждане на открит конкурс за възлагане на лесоклутурни дейности в горски територии собственост на Община Троян, обект №1801, в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство - Борима"

Дата 26-02-2018 12:12:08 Размер 3.22 MB Изтегляне 539