Начало Документация - категории Общинска собственост Земеделие Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч Заповед № РД-12-35 / 29.01.2016 г. по чл.37в, ал.16, от ЗСПЗЗ, за имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2015/2016 година

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Заповед № РД-12-35 / 29.01.2016 г. по чл.37в, ал.16, от ЗСПЗЗ, за имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2015/2016 година

Относно определяне на имотите с начин на трайно ползване полски пътища и канали, които не функционират, за стопанската 2015/2016 г. да се приложи процедурата съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
Данни

Размер 0 B
Тегления 1404
Създаден 12-02-2016 15:35:36
Променено на 01-03-2018 11:42:03

Изтегляне