Начало Документация - категории Общинска собственост Земеделие Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч
Брой подкатегории: 11
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч Файлове: 8
Подкатегории:
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч – 2020 г. Файлове: 26

На основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2020/2021 г. (от 01.10.2020 г. до 30.09.2021 г., включително).

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч – 2019 г. Файлове: 23

На основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2019 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2019/2020 г. (от 01.10.2019 г. до 30.09.2020 г., включително).

Заповеди на Областна дирекция - Земеделие - на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ - 2019 г. Файлове: 16

Заповеди на директора на Областна дирекция ”Земеделие” – Ловеч на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - пасища, мери и ливади за 2019 г.

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие" – Ловеч - 2018 г. Файлове: 19

На основание чл. 37 в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2018 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019 г. (от 01.10.2018 г. до 30.09.2019 г., включително).

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи Файлове: 16

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2015 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2014/2015 г. (от 01.10.2014 г. до 30.09.2015 г., включително).

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч Файлове: 28

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2016 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2016/2017 г. (от 01.10.2016 г. до 30.09.2017 г., включително).

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие Файлове: 16

На основание чл. 37 в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2017 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018 г. (от 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г., включително).

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие Файлове: 16

На директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи (29.10.2015 г.) Файлове: 25

“На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 09.10. 2015 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2015/2016 г. (от 01.10.2015 г. до 30.09.2016 г., включително).”

Заповеди на Областна дирекция - Земеделие - на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ - 2020 г. Файлове: 18

Заповеди на директора на Областна дирекция ”Земеделие” – Ловеч на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - пасища, мери и ливади за 2020 г.

Заповеди на Областна дирекция - Земеделие - на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ – 2021 г. Файлове: 19

Заповеди на директора на Областна дирекция ”Земеделие” – Ловеч на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - пасища, мери и ливади за 2021 г.

Файла:
Заповед № РД-04-155/26.10.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч

Изтегляне 
Изтегляне

Заповед № РД-04-155/26.10.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч за определяне на комисия по чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Дата 02-11-2020 11:11:37 Размер 231.67 KB Изтегляне 252

Заповед № РД-04-93 от 30.07.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Ловеч

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-08-2020 13:15:08 Размер 99.56 KB Изтегляне 305

Заповед № РД-04-93 от 30.07.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Ловеч

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-08-2020 12:53:14 Размер 417.93 KB Изтегляне 287

Заповед № РД-04-173 от 18.11.2019 г. на директора на Областна дирекция ”Земеделие” – Ловеч

Изтегляне 
Изтегляне

Заповед №РД-04-173 от 18.11.2019 г. на директора на Областна дирекция ”Земеделие” – Ловеч, на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за определяне цените за ползване на имотите – полски пътища – общинска собственост на територията на община Троян, включени в разпределените масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020 година.

Дата 25-11-2019 17:50:12 Размер 433.93 KB Изтегляне 443

Заповед № РД-04-165/29.10.2019 г. на директора на Областна дирекция ”Земеделие” – Ловеч

Изтегляне 
Изтегляне

Заповед № РД-04-165/29.10.2019 г. на директора на Областна дирекция ”Земеделие” – Ловеч за определяне на комисия по чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Дата 08-11-2019 19:30:50 Размер 1.21 MB Изтегляне 394

Заповед №РД-04-116/30.07.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Ловеч

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 08-08-2019 11:21:32 Размер 449.93 KB Изтегляне 489

Заповед №РД-04-256 от 05.11.2018 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" – Ловеч и график за сключване на споразумения по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-11-2018 17:06:16 Размер 1.04 MB Изтегляне 713

Заповед № РД-12-35 / 29.01.2016 г. по чл.37в, ал.16, от ЗСПЗЗ, за имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2015/2016 година

Изтегляне 
Изтегляне

Относно определяне на имотите с начин на трайно ползване полски пътища и канали, които не функционират, за стопанската 2015/2016 г. да се приложи процедурата съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.

Дата 12-02-2016 15:35:36 Размер 0 B Изтегляне 1501