Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Води
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Води Файлове: 7
Файла:
Разрешително за водовземане от минерални води

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 13-11-2020 19:21:48 Размер 64.25 KB Изтегляне 282

Съобщение във връзка със заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж № Л-36

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 28-10-2020 17:36:52 Размер 179.09 KB Изтегляне 288

Договор №1 / 2020 г. за възлагане дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК обектите, имотите, системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на територията на община Троян срещу заплащане

Изтегляне 
Изтегляне

Прикаченият ZIP архив включва два файла:

  1. Договор
  2. Приложения
Дата 01-10-2020 12:02:24 Размер 2.81 MB Изтегляне 304

Регистър на издадените Разрешителни за водовземане от минерални води, съгласно чл. 52, ал.3 на ЗВ

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 04-02-2020 16:31:53 Размер 17.52 KB Изтегляне 571

Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 20-02-2019 13:48:48 Размер 19.28 KB Изтегляне 573

Регистър на съоръженията от находище на минерална вода "Шипково", с. Шипково, община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 20-02-2019 13:45:52 Размер 25.19 KB Изтегляне 578

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Изтегляне 
Изтегляне

Кметът на Община Троян обявява инициатива на "ТС Агроинженеринг" ЕООД , град Троян за откриване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Шарковското", село Врабево.

Дата 03-06-2013 18:08:46 Размер 1.2 MB Изтегляне 1963