Начало Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян
Брой подкатегории: 3
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян Файлове: 13
Подкатегории:
Общински план за развитие на Община Троян за периода 2014-2020 г. Подкатегории: 6 Файлове: 23
Общински план за развитие на Община Троян за периода 2007-2013 г. Файлове: 10
Общински планове за защита при бедствия и аварии Файлове: 4
Файла:
Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Троян през 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 04-05-2020 15:10:38 Размер 846.04 KB Изтегляне 384

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2019 година

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 10-02-2020 18:41:28 Размер 93.5 KB Изтегляне 400

Програма на община Тоян за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2023

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 20-12-2019 13:53:57 Размер 403.85 KB Изтегляне 486

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2012 - 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-09-2019 13:03:16 Размер 400.93 KB Изтегляне 504

Програма за енергийна ефективност 2019-2024

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-03-2019 19:07:44 Размер 3.76 MB Изтегляне 691

Програма ВЕИ 2012-2022

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-03-2019 19:06:48 Размер 932.07 KB Изтегляне 724

Годишен отчет по ЗЕВИ за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 26-02-2019 11:41:02 Размер 78.5 KB Изтегляне 686

Годишен отчет за енергийна ефективност 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 26-02-2019 11:40:05 Размер 97.5 KB Изтегляне 658

Отчет енергийна ефективност 2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-02-2018 17:05:30 Размер 93.5 KB Изтегляне 1132

Общинска програма за енергийна ефективност 2013 - 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 20-07-2017 11:45:10 Размер 247.9 KB Изтегляне 1115

Общинска програма за енергийна ефективност 2013 - 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 20-07-2017 11:45:10 Размер 247.9 KB Изтегляне 1140

Годишни цели на отдел "Счетоводство" за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:20:10 Размер 32.5 KB Изтегляне 1281

Годишни цели на отдел "Счетоводство" за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:20:10 Размер 32.5 KB Изтегляне 1313